Witamy

2 września 2008 zostało założone Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej, które ma na celu ochronę, przechowywanie oraz promocję dorobku artystycznego tego niezwykłego istebniańskiego malarza. Naszym zamierzeniem jest zabezpieczenie spuścizny po Janie Wałachu, a zwłaszcza pracowni, domu rodzinnego wraz z otoczeniem, aby służyły głębszemu poznawaniu twórczości artysty. Pragniemy zadbać o ochronę integralności i nienaruszalności twórczości Jana Wałacha, jak również o wiarygodny wizerunek artysty. Poprzez naszą działalność chcemy podtrzymywać pamięć o osobie, jak również przywrócić do życia i w pełni udostępnić zwiedzającym pracownię Jana Wałacha. To magiczne miejsce usytuowane przy lesie na malowniczej polanie mieści ogromną ilość prac, obrazów, drzeworytów, rzeźb oraz wiele innych pamiątek z życia osobistego malarza, które można podziwiać.

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Jana Wałacha. Stowarzyszenie obecnie liczy 24 członków, ale lista jest otwarta, więc zapraszamy do nas miłośników jego twórczości. Dla sympatyków i wszystkich, którzy chcą sponsorować naszą działalność, w sekcji Kontakt, podajemy numer konta bankowego na które można dokonywać wpłat pieniężnych.

Adres e-mail:
walach0@op.pl