Czy rozliczanie dotacji powinno budzić niepokój?

Wydawałoby się, że największą trudnością z jaką przyjdzie się zmierzyć podmiotom ubiegającym się o dotacje jest skuteczne ich pozyskanie. Składanie wniosków, odpowiednie przedstawienie projektów – wszystko to wiąże się z wieloma godzinami mozolnego przygotowywania specyfikacji i wypełniania wymaganych dokumentów. Nic więc dziwnego, że wiadomość o przyznaniu dotacji budzić może prawdziwy wybuch euforii. Wszak udało się spełnić wielkie marzenie!

Czas na rozliczenie dotacji

Jeśli rozliczanie dotacji nie zostanie zakończone z pozytywnym skutkiem, możliwe będzie to, że konieczne stanie się zwrócenie dotacji, bądź jej części i to z odsetkami

Autor zdjęcia: Images_of_Money

Okazuje się jednak najczęściej, że radość była przedwczesna. Beneficjentów tego rodzaju wsparcia czeka bowiem jeszcze rozliczanie dotacji. A tu wcale nie jest powiedziane, że przebiegać będzie to bez zakłóceń. Na ogół bowiem pojawiają się jakieś rozbieżności, które wcale nie muszą wynikać z chęci wyłudzenia pieniędzy przez podmiot, któremu dotacja została przyznana, ale nierzadko z zaniedbania, bądź też niewiedzy.

Należy mieć jednak świadomość, że jeśli rozliczanie dotacji nie zostanie zakończone z pozytywnym skutkiem, możliwe będzie to, że konieczne stanie się zwrócenie dotacji, bądź jej części i to z odsetkami.