Dotacje dla firm budowlanych

W Polsce działa wiele firm budowlanych, zajmujących się zarówno wykończeniem wnętrz, jak też wznoszeniem budynków od samych ich podstaw. W przypadku tego rodzaju działalności, istnieje  szereg możliwości ubiegania się o wsparcie pod postacią na przykład dotacji.

Skąd można dostać pieniądze?

Dotacje dla firm budowlanych możliwe są do uzyskania z wielu źródeł (o czym więcej na tej stronie: http://www.strategor.pl/). Mogą to być na przykład:

  • dotacje przyznawane z Powiatowego Urzędu Pracy,
  • dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych właściwych dla danego województwa.
W Polsce działa wiele firm budowlanych, zajmujących się zarówno wykończeniem wnętrz, jak też wznoszeniem budynków od samych ich podstaw

Autor zdjęcia: SparkFunElectronics

O tym jednak, z którego źródła warto skorzystać, przesądza szereg istotnych czynników.

Dotacja z Urzędu Pracy

Jeśli chodzi o dotację, którą można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy, to jest ona finansowana przez Fundusz Pracy i skierowana dla osób bezrobotnych. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Jest to obecnie kwota około 14 tysięcy brutto.

Środki uzyskane z tego źródła można przeznaczyć na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonywania tejże działalności (na przykład wiertarki, drabiny, młotki), ale również i na reklamę (do wysokości tylko 20 % łącznych kosztów) i zakup materiałów budowlanych (do wysokości tylko 30 % łącznych kosztów).

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tak, jak wspomniano powyżej, istnieje także możliwość ubiegania się o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z tego źródła możliwe jest uzyskanie dofinansowania, które można spożytkować na zakup:

  • maszyn,
  • urządzeń
  • sprzętu,
  • oraz wyposażenia.

Jako koszty kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki do wysokości 300 tysięcy złotych (50% kosztów zakupu netto).

Dofinansowane takie możliwe jest do uzyskania przez osoby chcące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, lub przez istniejące już mikroprzedsiębiorstwa, które posiadają swoją siedzibę i miejsce realizacji na obszarze, na którym znajduje się do 5 tysięcy mieszkańców.

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego

Regionalne Programy Operacyjne różnią się w zależności od województwa, zdarzyć może się więc i tak, że Program, który jest dostępny w województwie A, nie obowiązuje w województwie B. Niestety, lokalizacja przy rozdziale dotacji dla firm ma znaczenie.

Dotacje przyznawane z Regionalnych Programów Operacyjnych przeznaczone są dla firm, które zlokalizowane są poza obszarami, w których mieszka do 5 tysięcy mieszkańców, czyli dla których nie ma zastosowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ze środków tych możliwe jest sfinansowanie:

  • zakupu środków trwałych,
  • zakupu wyposażenia firmy,
  • zakupu lokalu, czy też nieruchomości.

Warunkiem niezbędnym jest jednak wprowadzenie innowacji, czyli czegoś nowego co najmniej w skali firmy.