Dotacje – najbardziej pożądana forma finansowania dla przedsiębiorstw

Dotacje dla firm mają niewątpliwie bardzo pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw i poprawę ich konkurencyjności na rynku, zarówno tym lokalnym, jak i zagranicznym. Właśnie ta forma wsparcia z punktu widzenia przedsiębiorców jest najbardziej pożądana. Wynika to z faktu, że wspiera ich kapitałowo i ogranicza w znacznym stopniu konieczność korzystania z instrumentów dłużnych, w tym z kredytów bankowych.

Dotacje dla firm mają niewątpliwie bardzo pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw i poprawę ich konkurencyjności na rynku, zarówno tym lokalnym, jak i zagranicznym

Autor zdjęcia: Wolfgang Baumbast

Przedsiębiorcy działający w naszym kraju, zwłaszcza w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, obawiając się niekorzystnej sytuacji gospodarczej zagrażającej ich pozycji na rynku, starają się unikać instrumentów dłużnych. Dotacje mają nad nimi tą zasadniczą przewagę, że w większości przypadków są bezzwrotne. Dodatkowo, dotacje pozwalają firmie na szybszy rozwój niż ma to miejsce w przypadku samofinansowania z wygospodarowanej przez przedsiębiorstwo nadwyżki środków.

Czy dotacje są opłacalne?

Tymczasem, trzeba zaznaczyć jednak fakt, że wiele przedsiębiorstw z sektora MSP, bez wkładu własnego nie zdecydowałoby się na realizację inwestycji, kluczowych dla ich późniejszego rozwoju. Odnawialne, niedotacyjne instrumenty finansowe są bardzo kosztowne, z drugiej jednak strony pozwalają na pozyskanie środków w zdecydowanie szybszym czasie niż ma to miejsce w przypadku dotacji.

Warto mieć również świadomość, że dotacje przydzielane ze środków unijnych nie nadają się do wspierania wielu bardzo innowacyjnych projektów, posiadających wysoki potencjał. Im, bowiem większe znaczenie w tego typu projektach ma czynnik czasu, dochowanie tajemnicy, czy też większa jest niepewność, co do ich przyszłych rezultatów tychże działań, tym mniej korzystne jest korzystanie z dotacji. W takiej sytuacji odpowiedniejsze okazują się być odnawialne instrumenty finansowe.

Dodatkowo, najczęściej niezbędna jest pomoc w uzyskaniu dotacji. Nie mając, bowiem doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych, ciężko własnymi siłami przebrnąć przez gąszcz procedur i wymagań natury formalnej. Opracowanie wniosku i niezbędnych do niego załączników dla wielu przedsiębiorców staje się barierą nie do przejścia. A dodatkowo, należy pamiętać jeszcze o tym, że konieczne jest właściwe rozliczenie dotacji. W przeciwnym wypadku można narazić się na szereg nieprzyjemności i restrykcji.