Szybka ścieżka

Szybka ścieżka – pomysł na podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Szybka ścieżka to już trzeci konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego zasadniczym celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Innowacyjność ta ma zostać osiągnięta dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej przez wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie wsparcia. Czytaj dalej →