Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, w poprzedniej edycji określany, jako kredyt technologiczny, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm. Skończył się niedawno pierwszy nabór wniosków (trwał od dnia 7 grudnia 2015 roku, do dnia 20 stycznia 2016 roku). Kolejny nabór odbędzie się za kilka miesięcy (trwać będzie od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 1 września 2016 roku). Wnioski można składać zarówno w formie elektronicznej (za pośrednictwem generatora wniosków), jak i w tradycyjnej formie papierowej (spełniony musi być tu jednak warunek by odbyło się to w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku w generatorze wniosków).

Jak powinno się pisać wniosek o dofinansowanie?

Kredyt na innowacje technologiczne, w poprzedniej edycji określany, jako kredyt technologiczny, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm

Autor zdjęcia: TynanDeBold

Jak wszyscy wiemy, wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od tego, z jakiego rodzaju naborem mamy do czynienia. Wymagane są, zatem inne informacje i w inny sposób opracowuje się dokumenty. Dlatego też, nawet mając już doświadczenie w ubieganiu się o przyznanie środków na przykład z dotacji, nie należy uznawać, że każdy inny wniosek opracowuje się w analogiczny sposób. Każdorazowo, wymagane jest wnikliwe zapoznanie się z wymogami i ścisłe się do nich zastosowanie.

Dobrym rozwiązaniem, zanim złożymy wniosek jest przeprowadzenie audytu możliwości dotacyjnych. Jest to usługa świadczona przez firmy doradcze, która w praktyce znacznie podnosi szanse przedsiębiorcy do pozyskania dotacji. Realizowane jest to najczęściej poprzez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych, a więc zaliczenia się do wąskiej grupy beneficjentów dotacji.