Niepowtarzalna szansa, czy źródło problemów – dotacje dla firm

Dotacje dla firm są czymś, co jednym budzi same pozytywne skojarzenia (więcej: http://www.strategor.pl/), a dla innych stanowi temat drażliwy. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, kto ma w stu procentach i bezsprzecznie rację. Argumenty zarówno jednej, jak i drugiej strony są trafne, zatem jak to najczęściej bywa – z pewnością prawda tkwi po środku. Jak ze wszystkim, nie ma, bowiem rozwiązań doskonałych. Zawsze jest coś za coś.

Warto, czy nie warto ubiegać się o dotacje?

Autor zdjęcia: danielfoster437

Autor zdjęcia: danielfoster437

Przede wszystkim, aby móc ubiegać się o przyznanie dotacji, konieczne jest spełnienie ściśle określonych warunków. Programy i konkursy w ramach, których rozdysponowywane są środki jasno precyzują, na co i w jakim stopniu można uzyskać dofinansowanie. Jest również określone, kto może ubiegać się o dotacje. Jeśli, więc znajdziemy się w grupie podmiotów upoważnionych do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, należy w dalszym kroku zastanowić się, na jaki cel chcielibyśmy środki te pozyskać. Branie dotacji tylko, dlatego, że jest taka możliwość jest z pewnością poważnym błędem, o czym przekonamy się niewątpliwie na własnej skórze, jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie. Pamiętajmy również o tym, że na ogół dotacje mają postać bezzwrotnego dofinansowania danej inwestycji, a nie sfinansowania jej w całości. Należy, więc dysponować własnymi środkami, które również mogą zostać przeznaczone na realizację projektu. Procentowa wartość dofinansowania jest różna w zależności od Programu, z którego pozyskuje się środki i regionu, na którym trwa w danym czasie nabór wniosków konkursowych.