Szybka ścieżka – pomysł na podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Szybka ścieżka to już trzeci konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego zasadniczym celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Innowacyjność ta ma zostać osiągnięta dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej przez wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie wsparcia.

Zalety

Szybka ścieżka to już trzeci konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego zasadniczym celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Autor zdjęcia: Alan Stanton

Nowatorska formuła Szybkiej ścieżki sprawia, że ograniczone zostały do niezbędnego minimum formalności. Na plus przemawia także krótki czas oczekiwania na wydanie decyzji, co sprawia, że Szybka ścieżka jest bardzo atrakcyjna dla firm (więcej pod linkiem). Jednocześnie, zaznaczyć należy, że ambitne kryteria zdefiniowane dla konkursu zapewniają, że wsparcie ze środków publicznych otrzymają jedynie te przedsiębiorstwa, które realizują ambitne projekty, a te z kolei przełożą się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.